23. Október 2017, Pondelok
 meniny má: Alojzia
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice
Dolný kostol Premenenia Pána
Cajlanský kostol Povýšenia svätého kríža
Kaplnka svätého Lukáša v nemocnici
Kostol svätého Martina vo Vinosadoch
Sväté Omše 
Sväté omše
Pondelok:  06:00:00
07:00:00

17:00:00 (november - marec)
18:00:00

19:00:00 (apríl - október)

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

 Dolný kostol 
 Kláštorný kostol (kapucíni) 

 Dolný kostol 

Utorok:  06:00:00
07:00:00

17:00:00 (november - marec)
18:00:00

19:00:00 (apríl - október)

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

 Dolný kostol 
 Kláštorný kostol (kapucíni) 

 Dolný kostol 

Streda:  06:00:00
07:00:00

17:00:00 (november - marec)
18:00:00

18:00:00
19:00:00 (apríl - október)

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

 Dolný kostol 
 filiálny kostol - Cajla 

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

Štvrtok:  06:00:00
07:00:00

17:00:00 (november - marec)
18:00:00

19:00:00 (apríl - október)

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

 Dolný kostol 
 Kláštorný kostol (kapucíni) 

 Dolný kostol 

Piatok:  06:00:00
07:00:00

17:00:00 (november - marec)
18:00:00

18:00:00
19:00:00 (apríl - október)

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

 Dolný kostol 
 filiálny kostol - Vinosady 

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

Sobota:  06:00:00
07:00:00

15:30:00 (s platnosťou na nedeľu)
18:00:00

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

 kaplnka v nemocnici 
 Kláštorný kostol (kapucíni) 

Nedeľa a prikázaný sviatok: 
(ktorý je dňom pracovného voľna)
 
07:00:00
08:00:00

09:00:00
09:30:00

10:00:00
11:00:00

11:00:00
17:00:00 (november - marec)

18:00:00
19:00:00 (apríl - október)

 Dolný kostol 
 Kláštorný kostol (kapucíni) 

 Dolný kostol 
 filiálny kostol - Vinosady 

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

 filiálny kostol - Cajla 
 Dolný kostol 

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

prikázaný sviatok v prac. deň:  06:00:00
07:00:00

09:00:00
17:00:00 (november - marec)

18:00:00
18:00:00

18:00:00
19:00:00 (apríl - október)

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

 Dolný kostol 
 Dolný kostol 

 filiálny kostol - Cajla 
 filiálny kostol - Vinosady 

 Kláštorný kostol (kapucíni) 
 Dolný kostol 

© 2017 Rímskokatolícky farský úrad Pezinok | Správca: pezinok@fara.sk | Vytvoril: ///arek