10.11. – 17.11.2019

Po sv. omši je svätomartinská dobročinná zbierka vyhlásená p. arcibiskupom. Jej účelom je v tomto roku podporiť duchovné povolania – konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

Dnes popoludní od 14:00 h. bude v kapucínskom kostole výročná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená do 17:45 h. Využite ponúknutý čas na osobné stretnutie so Sviatostným Spasiteľom.

Birmovancom dávame na vedomie, že prvé spoločné stretnutie bude v utorok o 18.00 v Kultúrnom dome. Prosíme, aby na prvé stretnutie prišiel s birmovancom aj jeden z rodičov. Srdečná vďaka! Účasť je veľmi dôležitá, nakoľko sa dozviete všetky informácie týkajúce sa prípravy ku sviatosti birmovania.

Zo srdca ďakujem vám všetkým, ktorí ste napriek nepriazni počasia prišli včera pomôcť na brigádu k farskému kostolu. Ďakujeme i za chutný obed. Nech vás všetkých Pán bohato odmení!

Šesť objektov v Bratislavskom kraji získalo Ocenenie odbornej poroty za príkladnú obnovu – medzi nimi aj náš farský kostol, na čo sme primerane hrdí. Jeden z týchto objektov získa okrem toho aj Ocenenie verejnosti. Bude to objekt, ktorý v internetovom hlasovaní získa najviac hlasov. Samozrejme, že máme záujem aj o toto ocenenie, preto prosíme všetkých, ktorým sa náš farský kostol páči, o podporu. Hlasovať môžete na internetovej stránke prikladnaobnova.sk. Na hornej lište v Galérii objektov si otvoríte Ročník 2019. Ukážu sa vám všetky objekty, za ktoré môžete hlasovať – farský kostol je hneď prvý v poradí. Kliknete naň a na spodku strany už len odkliknete Hlasovať. Ak uznáte za vhodné, poproste všetkých, ktorým by sa náš farský kostol mohol páčiť, aby nás podporili. Tentokrát nehlasujeme za peniaze – je to ocenenie práce všetkých, ktorí sa na doterajšej obnove farského kostola podieľali.


3.11. – 10.11.2019

  • Dnes popoludní o 14:00 h. vás pozývame do farského kostola na spoločnú modlitbu sv. ruženca. Po nej bude pravidelná mesačná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone do 16:30 h. Členovia ruženca sa stretnú o 13:45 h.
  • Do piatka 8. novembra (vrátane) je možnosť získavať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky: 1. nábožná návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých, 2. sv. spoveď, 3. sv. prijímanie, 4. modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva), 5. treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému). Odpustky možno získať raz denne vždy pre jednu dušu.
  • V sobotu od 9:00 h. prosíme o brigádnickú pomoc pri farskom kostole. Potrebujeme pomoc mužov aj žien. Ak môžete, prineste si so sebou hrable a lopaty. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne a teším sa už vopred na sobotu.
  • Na budúcu nedeľu od 14:00 do 17:45 h. bude v kapucínskom kostole výročná poklona. Nakoľko je nedeľa, nemôže byť celodenná. Využite ponúknutý čas na osobné stretnutie so Sviatostným Spasiteľom.
  •  Oznamy arcidiecézy:
  • Na budúcu nedeľu sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania – konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.
  • Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9. – 11. novembra 2019. Slávnostné sväté omše budú v sobotu 9. novembra o 17:00 h., v nedeľu 10. novembra o 10:30 h. a v pondelok 11. novembra o 17:00 h. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily.
  • Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva deti a rodičov na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu v Bratislave. Začne slávnostnou sv. omšou o 17:00 h. v Katedrále sv. Martina a po nej o 18:00 h. bude pokračovať sprievodom ulicami Starého Mesta až do katolíckeho internátu Svoradov, kde je pre deti pripravený zaujímavý program. Prosíme o prinesenie charitatívneho daru pre deti z Rumunska.