2. cezročná nedeľa

  • Ak ešte niekto má záujem zapísať úmysel sv. omše na prvý štvrťrok 2021, môže nás kontaktovať telefonicky.
  •  Konateľ Spolku sv. Vojtecha, p. František Kollarovič prosí členov spolku, ktorí si ešte neprevzali podielové knihy a spolkové kalendáre na tento rok, aby ho kontaktovali na telefónnom čísle 0904 361 984.
  •  Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nakoľko teraz nemôžme mať spoločné modlitby na tento úmysel, aspoň v osobných modlitbách prosme Pána o vyplnenie jeho túžby „aby všetci boli jedno“.
  •  Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Skúste si budúcu nedeľu vyhradiť čas na čítanie Božieho slova – aj spoločne v rodinách.

Krst Krista Pána

• Na základe odporúčania Arcibiskupského úradu sa presúva požehnávanie trojkráľovej vody na 2. február, čiže na sviatok Obetovania Pána.
• Vzhľadom na súčasnú situáciu sa v období Zjavenia Pána príbytky požehnávať nebudú. Tým, ktorí majú záujem, požehnáme domy počas veľkonočného obdobia. Ceduľky s nápisom 20-C+M+B-21 v tomto období tiež nepožehnávame, nakoľko si väčšina z veriacich po ne nemôže prísť kvôli zákazu vychádzania. Pravdepodobne budú tiež k dispozícii 2. februára.
• Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke http://www.zalubeni.sk/. Tešíme sa na Vás!