Zoslanie Ducha Svätého

 •  Zbierka na katolícke masmédiá vyniesla 1.729,30 €. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok večer vo Farskom kostole po sv. omši vystavíme Sviatosť Oltárnu na poklonu do piatkovej večernej sv. omše.
 • Farská katechéza v tomto týždni nebude.
 • Na budúcu sobotu o 9:00 pozývame ochotných dobrovoľníkov na brigádu do farskej záhrady. Nech Pán odmení Vašu obetavosť!
 •  Pripomíname, že už sa podávajú prihlášky na birmovku (8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta na gymnáziu a starší) i na 1. sv. prijímanie (2. ročník ZŠ a starší). Ak niekto nedostal prihlášku od katechétov, môže si ju stiahnuť na farskej webovej stránke, alebo vypýtať na fare počas úradných hodín.
 •  Centrum pre rodinu – Pezinok a bratia kapucíni všetkých pozývajú na oslavu Dňa rodiny, ktorá bude na budúcu nedeľu 4. júna. Začne sa hodovou sv. omšou o 10:00 a pokračuje sa v kapucínskej záhrade spoločným obedom, programom pre mladšie i staršie deti, koncertom Mira Jila a kapucínov a ich priateľov. Koláčik alebo ovocie do spoločného bufetu sú vítané. Môžete sa zastaviť aj po iných sv. omšiach alebo počas prechádzky po nedeľnom obede.
 •  Ohlášky: Diakon Lukáš Hanúsek, člen rehoľno-misijnej Spoločnosti Božieho slova, syn Michala a Heleny, rod. Brnčíkovej, nar. 7.2. 1990 v Bratislave, trvalým bydliskom Cajlanská 114, Pezinok, prijme posvätný rád kňazstva dňa 24. júna 2023 v Pezinku. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na tunajšom farskom úrade alebo priamo u predstavených Spoločnosti Božieho Slova, ktorá má sídlo v Nitre, Kalvária 3. 
 •  Spoločenstvo Ladislava Hanusa srdečne pozýva na 12. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční 15. – 19. júna v centre Bratislavy. Tento rok prijali pozvanie: americký teológ Scott Hahn s manželkou Kimberly, dominikán Thomas White, OP a mnohí ďalší vzácni hostia. Viac na bhd.sk .
 •  Mladí z farnosti Bratislava – Rača pozývajú deti od 7 do 15 rokov na farský pobytový tábor, ktorý bude v dňoch 19.-25. augusta v Rajeckých Tepliciach. Viac informácií nájdete na plagáte.

7. veľkonočná nedeľa

 • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Za vašu štedrosť nech vás Pán odmení.
 •  Všetkým vytrvalým i novým brigádnikom ďakujeme za pomoc na sobotňajšej brigáde. Primície sa nám totiž blížia, radi by sme dovtedy mali pripravenú farskú záhradu na slávnosť.
 •  Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. Ich obsahom je prosba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
 •  Vo štvrtok večer vo Farskom kostole po sv. omši vystavíme Sviatosť Oltárnu na poklonu do piatkovej večernej sv. omše.
 •  V piatok po večernej sv. omši bude vo Farskom kostole farská katechéza. 
 •  Na sviatok Zoslania Ducha Svätého môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorí sa v kostole alebo kaplnke zúčastnia slávnostného recitovania alebo spevu Veni Creator Spiritus (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 •  Chrámový zbor Ad Una Corda a OZ Dedičstvo vás pozývajú na benefičný koncert na humanitárnu pomoc ľuďom na Ukrajine s názvom Tóny pre Ukrajinu. Výťažok bude venovaný Spišskej katolíckej charite. Zaznie Osudová symfónia Ludwiga van Beethovena a Omša D dur Otta Nicolaia. Po koncerte ste pozvaní aj na diskusiu v sále kláštora kapucínov na tému Treba ešte pomáhať Ukrajine. Do diskusie prijal pozvanie pracovník Spišskej katolíckej charity Tony Frič. 
 •  Ohlášky: Diakon Lukáš Hanúsek, člen rehoľno-misijnej Spoločnosti Božieho slova, syn Michala a Heleny, rod. Brnčíkovej, nar. 7.2. 1990 v Bratislave, trvalým bydliskom Cajlanská 114, Pezinok, prijme posvätný rád kňazstva dňa 24. júna 2023 v Pezinku. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na tunajšom farskom úrade alebo priamo u predstavených Spoločnosti Božieho Slova, ktorá má sídlo v Nitre, Kalvária 3. 
 •  Centrum pre rodinu – Pezinok a bratia kapucíni pozývajú na oslavu Dňa rodiny, ktorá bude v nedeľu 4. júna, keď sú v kapucínskom kostole hody. Začne sa hodovou sv. omšou o 10:00 a pokračuje sa v kapucínskej záhrade do cca 14:00. Pozvaní sú aj tí, ktorí pôjdu na iné sv. omše.
 •  Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 17:00, po ktorej bude o 18:00 nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.