14.4. – 21.4.2019

 • Tí, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu prísť vyspovedať dnes a neboli ešte k veľkej noci na sv. spovedi, budú mať príležitosť do stredy. Od Zeleného štvrtka už nespovedáme ani my, ani bratia kapucíni.
 • Na ZELENÝ ŠTVRTOK sa dopoludnia slávi sv. omša len v biskupských katedrálach. Otec arcibiskup nás všetkých pozýva do katedrálneho chrámu – Dómu sv. Martina v Bratislave, kde sa bude o 9.30 h. sláviť Missa Chrismatis – omša svätenia olejov. Večerná sv. omša na Pamiatku Pánovej večere začne u kapucínov o 18.00 h., vo farskom kostole o 19.00 h.;
 • VEĽKÝ PIATOK je dňom pokánia záväzným v celej Cirkvi. V tento deň platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (mäso: 14 a starší; pôst: 18 – 60). Podľa pradávnej tradície Cirkvi sa v tento deň nikde na svete neslávi sv. omša. Obrady Veľkého piatku začnú v dolnom kostole o 15.00 h.; u kapucínov o 17.00 h. Poklona pri Božom hrobe potrvá do 20.00 h. (u kapucínov do 21.00 h.). Na Veľký piatok vás pozývame na krížovú cestu na Cajlanskej Kalvárii o 10.00 h. Procesia pôjde od cajlanského kostola o 9.00 h. Pre starších bude pristavený autobus pred starou hasičskou zbrojnicou o 9.30 h. so zastávkou pred cajlanským kostolom. Rodiny s deťmi pôjdu spoločne dopoludnia na Pezinskú kalváriu. Stretnutie je o 9.30 pri Rozálke. Napoludnie o 12.00 h. bude pobožnosť krížovej cesty v kapucínskom kostole. Nočné putovanie mladých na Kalváriu sa začne o 22.00 h. od budovy fary.
 • Na BIELU SOBOTU bude vyložená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe k poklone vo farskom kostole od 9.00 h do 19.00 h. (u kapucínov od 8.00 h. do 19.00 h.) Zapíšte sa, prosím na stráženie Božieho hrobu. Papier je na stolíku pri východe z kostola. Milodary odovzdané do pokladničky pri Božom hrobe budú poslané prostredníctvom arcibiskupského úradu na udržiavanie chrámov vo Sv. zemi. Bratia kapucíni pozývajú všetkých na spoločnú modlitbu ranných chvál o 8.00 h. a na vešpery o 19.00 h.
 • VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA, ktorá sa má konať až po západe Slnka, lebo je bdením a očakávaním Vzkrieseného Krista začne vo farskom aj v kapucínskom kostole o 20.00 h. Pri tejto liturgii – pri obrade svetla i pri obnove krstných sľubov – bude každý potrebovať sviecu, ktorú si prineste so sebou aj s chránitkami proti odkvapkávaniu. Liturgia je bohatá na obrady, čítania a spevy – treba sa pripraviť na to, že bude i časovo náročnejšia. Vigíliu zakončíme procesiou na oslavu Vzkrieseného Krista.
 • Na Veľkonočnú nedeľu po rannej sv. omši o 7.00 h posvätíme veľkonočné jedlá.
 • V dňoch Veľkého týždňa a veľkonočnej oktávy (tento a budúci týždeň) v kancelárii farského úradu nebudeme úradovať.
 • Na veľkonočnú nedeľu bude po sv. omšiach veľkonočná farská ofera.
 • Pôstne cvičenie: Pri východe z kostola máme pre vás pripravené posledné dva kajúce žalmy č.130 a č.143.

7.4. – 14.4.2019

 • Dnes je 1. nedeľa v mesiaci. Popoludní o 1430 h. vás pozývame do farského kostola na spoločnú modlitbu sv. ruženca, po nej bude krížová cesta rodín a následne pravidelná mesačná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená do 1830 h.Ruženčiari sa stretávajú o 1415 h.
 • Na budúcu nedeľu o 1600 h. bude Krížová cesta mládeže, ktorú povedú birmovanci.
 • Krížovú cestu sa modlíme aj v piatok: u kapucínov o 1715 h., vo farskom kostole o 1830 h.
 • Na budúcu (t.j. Kvetnú) nedeľu bude v našej farnosti veľkonočná sv. spoveď. Spovedať budeme v kapucínskom kostole od 1430 h. do sv. omše o 1800 h. Pripomíname, že veľkonočné sviatky sú najväčšie sviatky roka a aj Cirkev nás pozýva prežívať ich s očisteným srdcom. Prichádzajte, prosím, už od začiatku a nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu pred sv. omšou. Vďaka za pochopenie.
 • Dávame do pozornosti, že vo Veľkom týždni a vo veľkonočnej oktáve nebudeme úradovať. Kto potrebuje niečo v kancelárii vybaviť, využite ešte tento týždeň.
 • Teraz po sv. omši môžete ešte prihlásiť v sakristii svojich chorých k veľkonočnej sv. spovedi. Bratia kapucíni pozývajú v sobotu po večernej sv. omši o 1900 h. do kapucínskeho kostola na Pašiové hry. Na budúcu nedeľu budeme pri sv. omšiach posviacať ratolesti. Ak si chcete nechať požehnať ratolesti, nezabudnite si ich priniesť.
 • V rámci hlbšieho prežitia tajomstva utrpenia Krista vás na začiatku Veľkého týždňa Zbor Ad una corda a Capella Istropolitana srdečne pozývajú na koncert s názvom Musica Pasqua, na ktorom okrem iného zaznie zhudobnená modlitba Stabat mater (Stála matka….) od Pergolesiho. Koncert bude na budúcu (t.j. Kvetnú) nedeľu o 1900 h. v dolnom kostole. Viac na plagáte.
 • Centrum pre rodinu pozýva na letný tábor rodín, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. – 26. júla v Dome prijatia pre rodiny v Rodinkove. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.
 • Na opravu farského kostola sme minulú nedeľu vyzberali 1.611,58 €. Nech Pán bohato odmení vašu štedrosť.
 • V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka – kňaza Vendelína Kubíčka, pezinského rodáka. Zomrel v Dome pokojnej staroby v Cíferi v 85. roku života a v 61. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčime vo štvrtok na pohrebnej svätej omši o 1030 h vo farskom kostole, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na pezinskom cintoríne. Uctiť si telesné pozostatky zosnulého bude možné hodinu pred sv. omšou.
 • Oznam arcidiecézy:ERKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12. – 14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019/
 • Pôstne cvičenie:Drahí bratia a sestry, pri východe kostola si môžete zobrať letáčiky s ďalším kajúcim žalmom. V tomto 5. pôstnom týždni je to Žalm 102. Ak by sa niekomu neušiel, nájdete ho vo Svätom písme Starého zákona. Prajem vám všetkým požehnané pôstne obdobie!