31.5. – 7.6.2020

 • Po sv. omši je svätodušná farská ofera.
 • Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie a začína liturgické obdobie „cez rok“. Od zajtra sa už modlí „Anjel Pána“.
 • Zažívame postupné uvoľňovanie opatrení proti Koronavírusu. Čo sa týka bohoslužieb, nie je zatiaľ nič nové. Situáciu stále sledujeme, prípadné zmeny oznámime na webovej stránke farnosti www.pezinok.fara.sk.
 • Aj čo sa týka sv. spovede, takisto nie je zatiaľ žiadne uvoľnenie. Pre tých, ktorí sa potrebujú vyspovedať, ponúkame príležitosť u bratov kapucínov – po sv. omšiach v záhrade. Na požiadanie vás vyspovedáme aj v dolnom kostole v týždni po sv. omšiach.
 • Na nedeľné sv. omše je stále potrebné sa zapisovať najneskôr do soboty 18:00 h. Po tomto čase sa už nebude dať zapísať. Pripomíname, že do úplného odvolania opatrení proti Koronavírusu ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Stále je možnosť sledovať sv. omše cez médiá. Z farského kostola vysielame vždy v nedeľu o 10:30 h. Link bude na farskej stránke.
 • Ešte sú nejaké voľné úmysly na sv. omše v júni. Môžete si prísť zapísať do sakristie po sv. omšiach v týždni.
 • Vzhľadom k situácii tohtoročná Svätodušná púť v Šaštíne nie je ani s ňou spojená púť pre seniorov a chorých. Sväté omše zo Šaštínskej baziliky si môžete pozrieť online na www.bazilika.sk

24.5. – 31.5.2020

 • Po sv. omši je zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Zažívame postupné uvoľňovanie opatrení proti Koronavírusu. Čo sa týka bohoslužieb, nie je zatiaľ nič nové. Situáciu stále sledujeme, prípadné zmeny oznámime na webovej stránke farnosti www.pezinok.fara.sk.
 • Na nedeľné sv. omše je stále potrebné sa zapisovať najneskôr do soboty 18:00 h. Po tomto čase sa už nebude dať zapísať.
 • Pripomíname, že do úplného odvolania opatrení proti Koronavírusu ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Stále je možnosť sledovať sv. omše cez médiá. Z farského kostola vysielame vždy v nedeľu o 10:30 h. Link bude na farskej stránke.
 • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
 • V rámci platných opatrení budeme sv. omše zatiaľ zapisovať v týždni po sv. omši v sakristii. Od pondelka si môžete prísť zapísať úmysly sv. omší na jún.
 • Na budúcu nedeľu je svätodušná farská ofera.