28.6. – 5.7.2020

 • V pondelok, na sviatok sv. Petra a Pavla, budú sv. omše v dolnom kostole: 7:00; vo farskom kostole: 19:00; u kapucínov: 6:00 a 18:00; na filiálkach: Cajla o 17:30, Vinosady o 18:00 h.
 • Na sviatok sv. Petra a Pavla pri večernej sv. omši sa rozlúči p. kaplán.
 • Od zajtra už budú večerné sv. omše a ranná sv. omša v sobotu vo farskom kostole.
 • V stredu začínajú letné prázdniny a tým aj prázdninový režim. To znamená, že nebude sv. omša o 10:30 h. Kto potrebuje, na Cajle je sv. omša o 11:00 h. Od budúcej nedele bude aj večerná sv. omša vo farskom kostole.
 • Rekapitulácia: nedeľné sv. omše budú: 7:00 h. a 19:00 vo farskom kostole; 9:00 v dolnom kostole; 11:00 na Cajle a 9:30 vo Vinosadoch.
 • Od stredy prídu do farnosti nový pán farár vdp. Andrej Šottníknový pán kaplán vdp. Marek Vávra, novokňaz.
 • Vo štvrtok pri večernej sv. omši o 19:00 h. vo farskom kostole, bude pán farár uvedený do úradu.
 • V tomto týždni v kancelárii neúradujeme, ďalej už oznámi nový p. farár.
 • V piatok je 1. piatok mesiaca. Spovedanie hodinu pred večernou sv. omšou.
 • Ďakujem zo srdca všetkým brigádnikom, ktorý v mimoriadne teplom počasí včera urobili riadny kus práce.
 • S radosťou vám oznamujeme, že sa nám na nákup materiálu na strechu dolného kostola podarilo získať z grantu Ministerstva kultúry 40.000,- €.

21.6. – 28.6.2020

 • Dnešná sv. omša o 10:30 h. je posledná online. Boli sme tu s vami od 15. marca, keď boli zatvorené kostoly, až dodnes – vyše tri mesiace. Vďaka dvom mladým mužom – Branislavovi Macháčovi a Matejovi Braunovi. Obrovská vďaka pre nich za túto službu. Ďakujeme aj Pezinskej televízii, ktorá v období Koronakrízy vysielala Duchovné slovo. Od dnes už táto služba stráca svoj význam, lebo slovenskí biskupi vďaka uvoľňovaniu opatrení zrušili dišpenz a opäť je povinná účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Už nebudeme vytvárať online spoločenstvo, ale reálne.
 • Hygienické opatrenia (povinná dezinfekcia rúk a povinné rúška) ostávajú zatiaľ v platnosti aj naďalej.
 • Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva nám už nebránia napredovať v pomocných prácach na úprave okolia farského kostola a záhrady. Preto prosíme chlapov, mládencov i ženy na brigádu – v sobotu o 9:00 h. Kto môže prineste si so sebou karbobrúsku na rezanie železa, krovinorez, hrable, lopaty a ak niekto má nákladnú dodávku na odvoz odpadu do zberu a mohol by s ňou prísť na brigádu, ohláste sa pánu farárovi. ĎAKUJEME.
 • Iste ste v mestskej televízii i v časopise Pezinčan zaregistrovali kampaň ohľadne reštaurovania organa vo farskom kostole. Našou snahou je osloviť a požiadať o finančnú pomoc Pezinčanov aj z radov neveriacich, keďže my, ktorí sa tu pravidelne schádzame, finišujeme na zbierke pre I. etapu dokončenia farského kostola. Zámerom „adopcie píšťal“ farského organa je umožniť každému osvojiť si píšťalu nášho organa za účelom dokončenia jeho reštaurovania. Vzhľadom na zmenu vo vedení farnosti, táto kampaň už bude pokračovať v réžii nastupujúceho p. farára, ktorý vás o nej oboznámi bližšie. Ale už teraz Vám môžeme s radosťou povedať, že niektorí ľudia na kampaň zareagovali a píšťaly v celkovej hodnote 5.260,- € si už aj adoptovali.
 • Ďakujeme aj 12 dobrodincom, ktorý za ostatné tri týždne podporili dokončenie farského kostola celkovou sumou 375,- €. Spolu to je 57.539,- €. Srdečne ďakujeme!
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach sa rozlúči p. farár, ktorý končí svoje takmer 12 ročné pôsobenie v pezinskej farnosti. Po sv. omši o 10:30 h. pozýva na rozlúčkový pohár vínka 😉 a malé agapé pred farským kostolom.