TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ostatné oznamy a informácie:

 •  Centrum pre rodinu Vás dnes o 11:00 srdečne pozýva do Hornej sály u Kapucínov na „Piknik farnosti“ kde sa môžete stretnúť s priateľmi alebo spoznať nových a byť spolu ako jedna veľká rodina. Môžete priniesť koláčik alebo niečo slané na zahryznutie. V prípade priaznivého počasia sa piknik bude konať v Kláštornej záhrade.
 •  Dnes sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriacemu, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, sa za obvyklých podmienok udeľujú úplné odpustky.
 •  V stredu po večernej sv. omši vystavíme vo Farskom kostole Sviatosť Oltárnu na poklonu. Vo štvrtok bude poklona prerušená v čase sv. omše a bude pokračovať do piatkovej večernej sv. omše.
 •  Vo štvrtok o 18:00 bude v Dolnom kostole sv. omša pre prvoprijímajúcich.
 •  V piatok 26. apríla pozývame mladých na Otvorené stretnutie spoločenstva o 19:00 v hornej sále u kapucínov (vstup cez veľkú drevenú bránu). Téma večera: O učeníctve; hosťom večera bude Andrej Kmotorka (zo spoločenstva Piar Prievidza). Večer bude sprevádzaný chválami, slovom a pohostením.
 •  V sobotu pozývame ochotných farníkov (mužov i ženy) na brigádu. Plánujeme vyčistiť povalu nad hospodárskymi budovami, vykonať zemné práce na dvore fary, práce na Sklade pomoci a jarnú úpravu areálu Farského kostola.
 •  Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vaše milodary nech vás Pán odmení.
 •  Pozývame chlapov nad 25 rokov na duchovnú obnovu „Divoký v srdci – Bootcamp“, ktorú pre mužov z našej farnosti bude viesť chlapský tím zo spoločenstiev Rieka života a Calvary, a to 6.-9. júna v Podolínci (pri Poprade). Počet miest limitovaný. Viac informácií nájdete na plagáte.
 •  V noci z 31.5. na 1.6. 2024 bude na hore Butkov spoločenstvo Extrémnej krížovej cesty organizovať  celoslovenskú Krížovú cestu svetla. Je určená aj pre tých, ktorí na Extrémnej krížovej ceste vôbec neboli. Začiatok je o 23:00 pri Bráne rodiny. Kto by mal záujem o dopravu autobusom z Cífera, nech sa prihlási vo formulári na stránke ekc.sk alebo na emailovej adrese ekc.modra@gmail.com. Tí, čo pôjdu iným spôsobom dopravy, sa prihlasovať nemusia. Viac informácií na stránke https://www.ekc.sk/cesta-svetla/“ 
 • Srdečne vás pozývame na podujatie „Návšteva 7 kostolov Pezinka“. Ide o starobylú pobožnosť, ktorú v Ríme propagoval najmä sv. Filip Néri. Vyhľadával samotu vzácnych miest, v noci sa presúval od kostola ku kostolu, pri svetle sviečky alebo mesačného svitu čítaval duchovné knihy a hľadal „ducha“. Návšteva siedmich kostolov sa stala príťažlivým a radostným spôsobom duchovného osvieženia a hlbokého duchovného hľadania. Po prvýkrát ju organizujeme aj v Pezinku, aby sme objavovali duchovnosť a kresťanskú históriu nášho mesta. Podujatie sa uskutoční v piatok 14. júna. Asi 10 km začneme pri vinosadskom kostole večernou sv. omšou o 19:00 a zakončíme okolo polnoci. Kvôli organizácii je potrebné prihlásiť sa cez QR kód na plagáte alebo emailom. Detailné informácie postupne zverejníme.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

Ostatné oznamy a informácie:

 •  Ďakujeme všetkým, ktorí boli pomôcť pri úprave farského dvora.
 •  Dnes slávime sviatok Božieho milosrdenstva. Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní zvyčajné podmienky na získanie úplných odpustkov, pomodlí sa Modlitbu Pána, recituje Vyznanie viery a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.  Po sv. omši o 11:00 Vás Máriina légia pozýva na agapé na nádvorí pred farským kostolom.
 •  Horliteľ Ružencového bratstva oznamuje, že dnes, 7.4. 2024, sa vo Farskom kostole uskutoční stretnutie členov Ružencového bratstva. O 14:15 sa stretnú členovia bratstva na výmenu kartičiek s ružencovými tajomstvami a o 14:30 sa začne spoločná modlitba sv. ruženca. Po stretnutí vyložíme Sviatosť Oltárnu na adoráciu. Vyložená bude do 18:30, kedy poklonu ukončíme eucharistickým požehnaním.
 •  V pondelok po večernej sv. omši bude na fare Biblické stretnutie.
 •  V stredu po večernej sv. omši vystavíme vo Farskom kostole Sviatosť Oltárnu na poklonu. Vo štvrtok bude poklona prerušená v čase sv. omše a bude pokračovať do piatkovej večernej sv. omše.
 •  Vo štvrtok o 18:00 bude v Dolnom kostole sv. omša pre prvoprijímajúcich.
 •  V piatok 26. apríla pozývame mladých na Otvorené stretnutie spoločenstva o 19:00 v hornej sále u kapucínov (vstup cez veľkú drevenú bránu). Téma večera: O učeníctve; hosťom večera bude Andrej Kmotorka (zo spoločenstva Piar Prievidza). Večer bude sprevádzaný chválami, slovom a pohostením. A 28. júna (v piatok) pozývame všetkých Pezinčanov a ľudí z okolia na otvorené stretko spoločenstva, ktoré je tak ako minulý rok určené pre všetkých. Stretnutie bude v kapucínskom kostole o 19:00. Téma večera bude o misijnom povolaní Cirkvi. Pozvanie prijal apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli.
 •  Centrum pre rodinu Vás srdečne pozýva v nedeľu 14. apríla o 11:00 do Hornej sály u Kapucínov na „Piknik farnosti“ kde sa môžete stretnúť s priateľmi alebo spoznať nových a byť spolu ako jedna veľká rodina. Môžete priniesť koláčik alebo niečo slané na zahryznutie. V prípade priaznivého počasia sa piknik bude konať v Kláštornej záhrade.
 •  Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých od 15 do 35 rokov na arcidiecézny florbalový turnaj KornelCup. Turnaj sa uskutoční 20. apríla 2024 v Ivanke pri Dunaji. Prihlásených čakajú zaujímavé ceny a možnosť postupu na celoslovenské kolo florbalového turnaja. Viac informácií a prihlasovanie na: bit.ly/kornelcup.