12.1. – 19.1.2020

 • Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie a začína liturgické obdobie „cez rok“. Stromčeky a betlehem ako ozdoba môžu ostať do Hromníc.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu osláv a prípravy sviatkov Narodenia Pána. Nech vás Pán bohato odmení svojim požehnaním!
 • Birmovancom pripomíname, že v utorok o 1800 h. bude v Kultúrnom dome veľké stretko.
 • V tomto týždni v utorok nebudeme úradovať. K dispozícii vám budeme opäť od stredy. Okrem iného si môžete prísť ešte zapísať aj úmysly sv. omší na 1. štvrťrok. Ďakujeme za pochopenie.
 • V sobotu začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá do 25.1. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.

5.1. – 12.1.2020

 • Dnes popoludní o 1400 h. vás pozývame do farského kostola na spoločnú modlitbu sv. ruženca. Po nej bude pravidelná mesačná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone do 1630 h. Členovia ruženca sa stretnú o 1345 h.
 • Zajtra, na prikázaný sviatok Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný Troch kráľov, budú sv. omše vo všetkých kostoloch farnosti ako v nedeľu. Pri sv. omšiach posvätíme trojkráľovú vodu a tabuľky na požehnanie domov, v ktorých budú umiestnené.
 • V období sviatku Zjavenia Pána je zvykom posviacať príbytky (najmä nové alebo prerobené). Kto má záujem, môže sa prihlásiť po sv. omši v sakristii.
 • Ďakujeme všetkým deťom a sprevádzajúcim osobám, ktorí sa zapojili do 25. ročníka vianočnej koledníckej akcie Dobrá Novina. Ďakujeme aj rodinám, ktoré koledníkov prijali i všetkým ostatným dobrodincom, ktorí svojím darom podporili prácu Cirkvi pre potreby núdznych. V našej farnosti sme vyzbierali sumu 1.730.- €, ktoré poputujú na konkrétne projekty pomoci do chudobných oblastí Afriky.
 • Náš organista Matúš Matiašovský vás pozýva v sobotu po večernej sv. omši ku kapucínom na Polhodinku vianočnej organovej hudby, ktorú vám zahrá.
 • Oznam arcidiecézy: V stredu o 2000 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční modlitbové stretnutie Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Spravodlivosť – „Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21).