28. nedeľa

 •  V minulotýždňovej zbierke na Kubu ste darovali 1.877,80 €. Za Vaše milodary nech Bás Pán Boh odmení. Záujemcovia môžu naďalej podporiť zbierku na čísle účtu SK31 0200 0000 0044 9834 3155.
 •  V rámci dobročinnej akcie Cesty k sebe naša farnosť v tomto ročníku venovala 1800,- € na kliniku Detskej psychiatrie (aj koncert, aj jarná zbierka spolu). Pán Boh zaplať!
 •  Pripomíname, aby ste sa na sv. omše počas týždňa zapisovali na našej internetovej stránke. V nedeľu sa zapisuje iba na sv. omše pre nezaočkovaných. Na sv. omše pre zaočkovaných si, prosím, noste aj Covid-pas. Opäť začínajú chodiť kontroly. Ďakujeme za porozumenie.
 •  Na utorok nám pripadá výročná farská poklona. Je to sviatok celej farnosti. Pozývame Vás preto, aby ste počas dňa prišli navštíviť Pána Ježiša v Eucharistii do Farského kostola. Sviatosť Oltárnu vyložíme o 9:00 a bude vystavená na poklonu až do večernej sv. omše. Aby Eucharistia nezostala opustená, prosíme, aby ste sa na jednotlivé polhodiny zapísali. Hárky budú vzadu v kostole.
 •  V piatok po večernej sv. omši budeme mať opäť vo Farskom kostole katechézu o liturgii sv. omše. Budeme dokončovať tému bohoslužby slova. Všetkých srdečne pozývame.
 •  V utorok pozývame do kostola na modlitbu sv. ruženca deti, ktoré boli na 1. sv. prijímaní a v piatok stredoškolákov. Modlitba sv. ruženca sa začína o 18:15.
 •  Centrum pre rodinu Pezinok pozýva všetkých rodičov so svojimi deťmi od 0 do 5 rokov do materského centra na Kollárovej 1/A, ktoré je otvorené každý pracovný deň v čase 9,00 – 12,00. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.pezinskerodiny.sk. Centrum pre rodinu zároveň ďakuje všetkým, ktorí prispeli do septembrovej zbierky školských potrieb pre sociálne znevýhodnené rodiny v Pezinku. Vďaka vašej štedrosti sa vyzbieralo veľké množstvo školských potrieb, ktoré sme prerozdelili približne do 50 rodín. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami. 
 •  Ďakujeme aj brigádnikom, ktorí boli vo veľkom počte v sobotu na brigáde okolo Farského kostola. Akákoľvek pomoc je pre nás cenná zvlášť v tomto období, keď chceme dokončiť niektoré veci ešte pred začiatkom zimy. Ešte raz srdečná vďaka.

27. nedeľa

 • Dnes po sv. omši bude charitatívna zbierka na Kubu. Za Vaše milodary nech Vás Pán odmení. Zbierku pre Kubu, ktorú ohlásili biskupi Slovenska po návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku, je možné podporiť do konca kalendárneho roka 2021. Záujemcovia tak môžu urobiť na číslo účtu vo Všeobecnej úverovej banke SK31 0200 0000 0044 9834 3155. Ide o účet, ktorý je určený iba pre potreby tejto zbierky. 
 •  Horliteľ Ružencového bratstva oznamuje, že obvyklé mesačné stretnutie sa v túto nedeľu neuskutoční. Všetkých členov ale pozýva, aby sa duchovne zjednotili pri modlitbe sv. ruženca dnes o 14:30.
 •  V piatok po večernej sv. omši budeme mať opäť vo Farskom kostole katechézu o liturgii sv. omše. Témou katechézy bude bohoslužba slova. Všetkých srdečne pozývame.
 •  V sobotu Vás pozývame do Farského kostola aj na stretnutie s Ježišom v Eucharistii. Sviatosť Oltárna bude vystavená od 19:00 do 24:00.
 •  Nasledujúcich 10 týždňov bude pre 46 mladých zo stretiek našej farnosti prebiehať evanjelizačný kurz Alfa. Kurz záživným a príjemným spôsobom pomáha prehĺbiť vzťah k Bohu a sprevádza mladých cez dôležité otázky viery. Alfu bude viesť 11-členný Alfa-tím z Pezinka. Prebiehať bude v priestoroch bratov kapucínov každú nedeľu o 18:00. Realizácii kurzu môžete napomôcť aj vy: môžete sa zapojiť do prípravy občerstvenia na jednotlivé Alfa-večery a do individuálnej alebo spoločnej modlitby za zdarný priebeh kurzu. (kontakt: rodiny@pezinskerodiny.sk). Ďakujeme. 
 •  V minulom týždni sme pri príprave Farských oznamov použili staršiu verziu Covid-automatu. Preto dnes opravujeme údaje: v oranžovej farbe môže byť na sv. omšiach, kde sú zmiešaní všetci veriaci (tzv. základ) obsadenosť 25% kapacity kostola na sedenie. Z tohto dôvodu v nasledujúcom týždni bude potrebné zapisovať sa na sv. omše aj počas týždňa na našej internetovej stránke. Tiež je potrebné zapísať sa na nedeľné sv. omše pre nezaočkovaných. Ďakujeme za porozumenie.
 •  Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 10. októbra 2021.