Tretí rád sv. Františka

Terciari-Pezinok

Miestne bratstvo Františkánského svetského rádu pri kláštore kapucínov v Pezinku.

Terciári (lat.) sú členmi tretích rádov pri niektorých katolíckých reholiach. Na rozdiel od rehoľníkov (1. rádu) a rehoľníčok (2. rádu) sú väčšinou laikmi.

Nežijú v kláštoroch, ale stretávajú sa v spoločenstvách, t.j. v bratstvách, a tak isto ako rehoľníci, prechádzajú od postulátu cez noviciát až k večným sľubom.

Usilujú sa sprítomniť a žiť charizmu svojho spoločného Serafínskeho otca sv. Františka z Assisi.

sv-frantisek-z-assisi

Regula a život svetských františkánov je:

Zachovávať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista nasledovaním príkladu sv. Františka, ktorý urobil Krista inšpirátorom a stredobodom svojho života s Bohom a ľuďmi.

Prvé bratstvo Františkánskeho svetského rádu vzniklo v Pezinku už v roku 1884, súčasné bratstvo bolo obnovené Kánonickým zriadením v roku 2001. V súčasnosti má naše bratstvo približne 20 členov.

Stretávame sa dvakrát do mesiaca každý druhý pondelok, veľké stretnutie je posledný pondelok mesiaca (okrem letných prázdnin a Veľkého týždňa). Začíname v kostole u kapucínov svätou omšou o 18.00 hod. Po nej sa zídeme na spoločnej modlitbe liturgie hodín. Potom už nasleduje samotný program.

Ministerka miestneho bratstva: Miroslava Gašparovičová: miga890@gmail.com

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov