Pomazanie chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.

(KKC, 1499) 

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav.

Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu alebo pri vážnom lekárskom zákroku. Treba sa vyhnúť istému strachu, že ide o „rozlúčku so životom“, čo navodzoval dávnejší názov tejto sviatosti „posledné pomazanie“.

Sviatosť vysluhujeme: 
Individuálne – doma alebo v nemocnici, príp. aj v kostole. O jej udelenie môžete požiadať v našej farnosti osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Hromadne – vysluhujeme pomazanie chorých počas svätej omše na Svetový deň chorých (11. februára). Vtedy ho môže prijať každý, kto má vážne ochorenie, ktoré by mohlo za istých okolností znamenať aj ohrozenie života. Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr a nečakali, kým bude v bezvedomí. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí a môže pripraviť jeho srdce pokáním a dôverou na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov