Modlitba Taizé

taize

Modlitba v duchu ekumenického spoločenstva bratov z Taizé otvorená pre všetky generácie

 

„…Spoločenstvu so živým Bohom nič tak neprospieva ako spoločná meditatívna modlitba s jej vrcholom – piesňou, ktorá sa predlžuje a pokračuje v tichu srdca, keď sa ocitáme sami. Keď prostredníctvom jednoduchej krásy symbolov vnímame Božie tajomstvo, keď ho nedusí nadmiera slov, vtedy nás spoločná modlitba, vzdialená monotónnosti a nude, otvára pre radosť z neba na zemi…“    

(Brat Roger z Taizé)

 

Kde? Kapucínsky kostol, Pezinok

Kedy? Raz za mesiac, podľa možnosti tretí piatok v mesiaci – treba sledovať oznam na výveske kostola

 

V roku 1940 sa 25-ročný Roger Schutz usadil v burgundskej dedinke Taizé. Jeho túžbou bolo vytvoriť komunitu, ktorá by bola “podobenstvom spoločenstva”, ako hovorí: „…Odvtedy ma už vari nikdy neopustilo vnuknutie, že život v komunite by mohol byť znamením, že Boh je láska, láska a nič iné… v komunite, v ktorej dobrota srdca a jednoduchosť by boli uprostred všetkého…“ Dnes tvorí komunitu Taizé viac ako 100 bratov, ktorí pochádzajú tak z katolíckej ako aj z rôznych protestantských cirkví,  približne z 25 rôznych krajín.

Od konca 50. rokov začali do Taizé prichádzať mladí ľudia. V súčasnosti sa každoročne desaťtisíce mladých ľudí rôzneho vierovyznania zo všetkých kontinentov zúčastňujú stretnutí v Taizé, ktoré im pomáhajú modliť sa, rozjímať nad prameňmi viery, hľadať zmysel svojho života a stávať sa tvorcami dôvery a zmierenia na miestach, kde žijú.

Mladí ľudia zo Slovenska po svojich prvých skúsenostiach s bratmi z Taizé už za totality veľmi túžili pokračovať v modlitbe, ktorú zažili na stretnutiach s komunitou bratov. A tak, najprv v úzkom kruhu, ostávali po svätej omši za oltárom, neskôr sa odvážili pred oltár, až prišiel deň, keď dvere kostola mohli ostať otvorené pre všetkých… Sme šťastní, že aj v našej farnosti môžeme zažívať krásu spoločnej modlitby aj týmto spôsobom.

 

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov