SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia

 

V čase pandémie šírenia Koronavírusu

je obmedzené aj osobné vysluhovanie tejto sviatosti. Súčasná doba kladie väčší dôraz na prevenciu aj v duchovnej oblasti, aby sme vytrvali v Božej milosti a využili všetky mimosviatostné prostriedky na zachovanie a posilnenie milosti posväcujúcej. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a chrániť sa hriechu.

Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným slovom, hriechu sa chrániť.

Ak spoveď skutočne potrebujem a som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne požiadať nasledovnými spôsobmi:

V spolupráci s bratmi kapucínmi ponúkame tým, ktorí to naozaj vážne potrebujú, možnosť osobnej svätej spovede s tým, že pre zachovanie hygienických a protipandemických opatrení prosíme o rešpektovanie nasledovných podmienok:

 

– ponúkame vám tabuľku, ktorá má zabezpečiť odstup a nezhromažďovanie sa väčšieho počtu osôb

 

– skôr, ako sa zapíšete, pozorne si prečítajte pokyny v tabuľke a rešpektujte ich

 

– zapisujte sa krstným menom alebo iným údajom, ktorý zabezpečí diskrétnosť

 

prosíme veriacich, ktorý pristupujú ku sv. spovedi pravidelne (mesačne alebo častejšie), aby boli ohľaduplní voči ostatným, ktorý prichádzajú 1 – 2 krát do roka alebo menej. Nič sa nestane, ak jeden alebo dva mesiace v živote ku sv. spovedi nepristúpia.

 

seniorov nad 65 rokov prosíme, aby sa do tabuľky nezapisovali, ale dohodli si osobný termín s kňazom na telefónnych číslach uvedených nižšie

 

chorých po domoch budeme spovedať len v súrnych prípadoch na požiadanie (tých, ku ktorým chodíme každý 1. piatok teraz nebudeme spovedať)

 

veriacich z iných farností prosíme, aby sa s dôverou obracali na svojich kňazov

 

Prosíme zároveň veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí.

 

Tretí cirkevný príkaz: „Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť“ počíta s tým, že vysluhovanie sviatosti zmierenia a Sviatosti Oltárnej sa má vhodne konať predovšetkým vo veľkonočnom období, ale z oprávneného dôvodu v priebehu roka v inom čase. Dobrú svätú spoveď si môžeme vykonať nielen v pôstnom období ale aj vo veľkonočnom období (v tomto roku do 31.5.) a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase. Tento rok tým oprávneným dôvodom je pandémia Koronavírusu.

 

Tabuľka na zapísanie sa

Link:    bit.ly/pezinokspovedanie

 

Kontaktné telefónne čísla:

p. farár: 033/ 641 22 70

p. kaplán: 033/ 641 29 56

bratia kapucíni: 0910 852 231

 

Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť.

Článok 1452 KKC: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Berme tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia. A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov