Sviatosť pokánia

Sviatosť zmierenia

 

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ „Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva.“ 

(KKC 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva. Prijatie sviatosti pokánia si vyžaduje dôkladnú prípravu. O sviatosti pokánia sa viac dozviete v Katechizme katolíckej Cirkvi.

Vo farskom kostole sa vysluhuje sviatosť zmierenia v pondelok až piatok 30 min. pred začiatkom večernej svätej omše, v prípade potreby aj po sv. omši. V Dolnom kostole na požiadanie po rannej sv. omši.
V sobotu sa spovedá podľa potreby po rannej sv. omši.
V nedeľu sa nespovedá.

V týždni pred prvým piatkom v mesiaci sa v Dolnom kostole spovedá polhodinu pred sv. omšou, príp. aj po sv. omši. Vo Farskom kostole sa spovedá od pondelka do stredy polhodinu pred sv. omšou, vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv. omšou. Vo Vinosadoch spovedáme na prvý piatok hodinu pred sv. omšou.

V adventnom a pôstnom období sa konajú v našom kostole spoločné sv. spovede s účasťou viacerých spovedníkov:
na 4. adventnú nedeľu
na Kvetnú nedeľu – vždy od 14.30 do 18.00 h.

Chorých spovedáme v prvopiatkovom týždni, nahlásiť ich môžete na farskom úrade alebo v sakristii osobne, alebo telefonicky či e-mailom.V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez e-mail). Sviatosť zmierenia sa vysluhuje aj v kostole bratov kapucínov.

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov