Kostol svätého Martina, Vinosady

Kostol svätého Martina

Adresa

Pezinská , Vinosady
Sväté omše

Obec Vinosady od roku 1964 tvoria dve bývalé obce Kučišdorf a Trlinok (Veľké a Malé Tŕnie). V Kučišdorfe sa pôvodne nachádzala farnosť, minimálne od 14. storočia, ktorá patrila Bratislavskej kapitule. Dôkazom o samostatnej farnosti je misál, objednaný bratislavským kanonikom Jánom, ktorý v roku 1377 vyhotovil Henrich, syn Štefana z Vestfálska, farár vo Veľkom Tŕní.

V čase reformácie v roku 1561 bol v Kučišdorfe farár Ján, ktorý bol podozrivý z nadŕžania Lutherovej reforme, hoci kázne mával katolícke. V roku 1634 bola ešte v Kučišdorfe farnosť, ale takmer všetci obyvatelia obce boli evanjelikmi (70 obyvateľov v 18 domoch). V roku 1581je už písomne doložený Lukáč Stich, evanjelický farár z Kučišdorfa.

V časoch reformácie teda Kučišdorfská farnosť zanikla a pričlenila sa k farnosti Modra ako jej fililáka. Dňa 9. marca 1759 však bola filiálka Kučišdorf pripojená k farnosti Pezinok a tento stav trvá dodnes.

Vo Vinosadoch sa nachádzal pôvodný Kostol sv. Osvadla (zaujímavé, že z roku 1328 máme zmienku o stavbe Kostola sv. Dominika v Kučišdorfe). Na jeho mieste bol postavený súčasný Kostol sv. Martina, ktorý 29. septembra 1827 benedikoval budmerický farár a dekan vdp. Jozef Balko. Kostol je jednoloďový, so vstavanou vežou. Klasicistický oltár a luisézna kazateľnica pochádzajú zo začiatku 19. storočia.

Počas tureckých nájazdov boli z kostola vykopané únikové obranné podzemné chodby do vybraných pivničných priestorov gazdovských domov. Vstup do podzemných chodieb začínal pod schodiskom na chór kostola, ktorý je v súčasnosti zamurovaný rekonštrukčnými prácami z roku 2000. Jedno vyústenie chodby je v pivničných priestoroch u Slováčka a druhé smerovalo k terajšiemu Obecnému úradu.

Druhú obec – Trlinok – darovala v roku 1754 kráľovná Mária Terézia Francúzovi Jánovi Deejánovi, ktorý v obci postavil kaštieľ s malou kaplnkou. Ako radca Uhorskej komory postavil túto Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie v roku 1756. Súhlas k používaniu kaplnky ako miestneho kostola dal písomne pápež i generálny vikar ostrihomskej arcidiecézy. Kaplnku posvätil bratislavský prepošt a neskorší ostrihomský arcibiskup a kardinál Jozef Batthyány v roku 1756. Kaštieľ bol v roku 1884 zbúraný a novopostavený do súčasnej podoby.

Zdroj: Peter Sandtner

Sväté omše

Upozornenie: Sv. omša vo farskom kostole o 11:00 cez letné prázdniny nebude.

Pondelok-Sobota
  • 18:00
  • Piatok
Nedeľa a Sviatok (Deň prac. pokoja)
  • 9:30
Sviatok (Pracovný deň)
  • 18:00

Vysvetlívky

Zimný čas
Letný čas

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov