Občianske združenie Dedičstvo

S cieľom podieľať sa na prehlbovaní vzťahu ľudí ku kultúrnemu dedičstvu i kresťanských tradícii  a v snahe prispieť k vytváraniu priaznivých podmienok pre ochranu prírodného bohatstva, rozhodli sa rovnako zmýšľajúci členovia farnosti Pezinok založiť občianske združenie Dedičstvo. Ministerstvo vnútra SR vykonalo jeho registráciu 28.12.2020.

Údaje o združení

Názov: Dedičstvo
Právna forma: občianske združenie
IČO: 53309880
Sídlo: Farská 5, 902 01 Pezinok