Spevokol Káčko

Spevokol Kacko

V septembri roku 1996 pri kostole bratov Kapucínov v PK vznikol z iniciatívy brata Mareka / ktorý
mával v tom čase detské sväté omše/ detský spevokol – „Káčko“. Ako deti rástli a pribúdali nové,
pôvodne detský spevokol sa rozrastal o mládežníkov a postupom času sa k nemu pridávali aj rodičia.
Od roku 2000 okrem detských piatkových sv. omší pôsobí spevokol aj na nedeľných sv. omšiach pre
rodiny.

Nácviky prebiehajú v refektári kláštora každý piatok – deti cvičia od 17:00 do 18:00 a po omši cvičia
dospelí a mládež.

Repertoár spevokolu intenzívne čerpá z „céčkarskej“ staršej i novšej tvorby / „C“ – Céčko, spevokol
pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 1975-2005/, ďalej sú to liturgické viachlasné spevy,
chválové piesne, ukazovačky, saleziánske piesne, spevy z Taizé…, a nechýbajú ani autorské piesne,
ktoré pre spevokol zložila Marína Mesárošová a Michal Miškovič.

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov