Kontakt

Správa farnosti

Farár: Mgr. Andrej Šottník
Kaplán: Mgr. Ing. Martin Gira
Diakon: Mgr. Lukáš Filo

Farský úrad

Farská 5, Pezinok , 90201
Farár 0917 350 123 , kaplán 0905 648 866 , diakon 0915 227 638

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok 17:30-18:30
Streda 10:00-10:30 15:30-16:30
Štvrtok
Piatok

V súrnych prípadoch sa na nás môžete obrátiť po sv. omšiach v sakristii farského alebo dolného kostola.

V prikázané a štátne sviatky je kancelária zatvorená.

Naliehavé záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme aj mimo úradných hodín.

Adresa

Farská 5 , Pezinok

Bankové spojenie

Pre potreby farnosti:
SK29 5600 0000 0066 0195 1001
Na opravu farského kostola:
SK39 7500 0000 0040 0966 2930