Adopcia píšťal

Náš po celej milej vlasti známy pán Martin Šaško má syna rovnomenného, ktorý počiatkom mesiaca augusta (1863) dokonal bez všetkej pomoci sám 24-registrové dielo v kat. chráme pezinskom, ktoré od znalcov hudby, ako i vôbec organy kroz jeho otca robené, veľmi chválené a za dosť dokonalé uznané je. Národ povďačný, z jehož lona naši Šaškovci pochádzajú a ho i srdcom milujú, privoláva im na slávu!

Peštbudínske vedomosti, 28. 8. 1863

ĎAKUJEME za úspešnú adopciu všetkých píšťal organa.


Pýtame sa pezinského farára Andreja Šottníka

Podľa plánu dokončenia interiéru kostola bolo reštaurovanie až v tretej etape. Prečo práve teraz je potrebné získať finančné prostriedky na organ?

– Žiaľ, nedarí sa nám získavať prostriedky na dokončenie interiéru tak, ako bolo v pláne. Mali sme už mať ukončenú štvrtú etapu – vrátenie pôžičky arcidiecéze, ale práve len teraz ukončujeme prvú etapu. Reštaurátor, organár Vladimír Gazdík, má už dávno vyhradenú cca 2 ročnú lehotu na znovuinštalovanie organa a odmietol iné práce. Preto je z našej strany seriózne naplniť dohodu, lebo inak riskujeme, že zoberie inú prácu a náš organ opäť bude čakať v dielni ďalšie obdobie, čo pochopiteľne navyšuje aj cenu práce, použitých materiálov i uskladnenia.

Koľko finančných prostriedkov ešte treba na dokončenie?

– Ak sa nevyskytnú nepredvídateľné okolnosti, ako napríklad nedostatok ovčej kože na trhu čo navýšilo zmluvnú cenu a podobne, organ si vyžaduje na dokončenie 80 000 eúr. Doteraz bolo preinvestovných 58 084,99 eur. A k tomu treba ešte zreštaurovať jeho historickú skriňu. 

Čo všetko je už hotové resp. čo treba ešte dokončiť, aby organ opäť znel vo farskom kostole?

– Okrem demontáže a vyplynovania napadnutých častí je dokončené reštaurovanie mechu, hracieho stola, vzdušníc, hracia a registrová traktúra II. manuálu a hotové sú nové prospektové píšťaly vyrobené v Nemecku, lebo originálne boli použité pre zbrojné účely v 1. svetovej vojne a boli nahradené  plechovými čo nezodpovedá hodnote nástroja. V súčasnosti čakajú na reštaurovanie drevené pedálové píšťaly a prvky I. manuálu. Avšak najodbornejšia práca spočíva v intonovaní píšťal, čo je ako ich nastavenie, montáž nástroja na mieste, ladenie a spracovanie správy z reštaurovania.

Kde hľadáte finančné zdroje na reštaurovanie tohto skvostu?

– Okrem zanietených darcov z radov našich farníkov či organizátorov benefičných koncertov v minulosti sa pravidelne každoročne uchádzame o získanie grantov na jeho obnovu z rôznych štátnych či iných fondov. V roku 2017 sme získali od Ministerstva financií SR 10 000 eúr a práve v tomto čase nám prišla správa o získaní grantu 6 000 eúr z BSK a 800 eúr z Nadácie Pontis. Sme vďační, ale na dokončenie to stále nestačí. Preto sa obraciame aj na ľudí mimo cirkevného prostredia. Možno niekto nemá chuť prispieť na kostol a jeho obnovu, ale nemal by problém podporiť reštaurovanie organu, pretože je to naozaj vzácne dielo a jeho funkcia je nielen liturgická, ale aj umelecká. Je to kultúrne a historické dedičstvo pre Pezinčanov aj pre Slovensko.

Takže ako chcete získať túto nemalú čiastku na jeho dokončenie?

– Prostredníctvom kampane „Adoptuj si svoju píšťalu“ a to tak, že sme prospektovým píšťalám hlavného stroja i pozitívu (pozn.: 3 skrine umiestnené v zábradlí chóru) pridelili podľa ich veľkosti finančnú hodnotu za ktorú je možné si ich pomyselne adoptovať. Rozmedzie je od 50 do 5 000 eúr. Ak bude všetkých 84 píšťal adoptovaných, získame potrebných 80 000 eúr na finálne ukončenie reštaurovania tohto nástroja.

Niečo o nástroji a jeho majstrovi

Organová história vo farskom kostole:

 • 1767 inštalovaný 16 registrový organ, čo sa s ním stalo, nevedno
 • 1863 postavený nový organ ako majstrovské dielo „Meisterstück“ Martina Šaška ml.
 • 1943 čistený a opravovaný Štefanom Markušicom z Karlovej Vsi
 • 1947 vybavený elektrickým dúchadlom Otokarom Važanským z Nitry
 • v 60. rokoch XX storočia J. Bacigál presunul hrací stôl
 • 2004 pre obnovu interiéru kostola prevezený do dielni
 • 2021 reštauruje Vladimír Gazdík a hraciu skriňu Pavol Ševčík

Popis organa:

 • 25 registrov (hlavný stroj 12, pozitív 7, pedál 6)
 • 3 spojky (manuálová, pedál s hlavným strojom, pedálová oktávová – rarita)
 • originálne umiestnenie II. manuálu do 3 skríň v zábradlí empory
 • až 3 registre Mixtúra (pri každom tóne hrajú min 3 píšťaly)
 • píšťale rezané na presnú mieru
 • použité nové tvary píšťal
 • najväčšia píšťala má 5 m
 • váži cca 1,8 t

Informácia o organárovi Martinovi Šaškovi, ml.

Martin Šaško, ml. (1835 – 1894), staviteľ organa

 • syn Martina Šaška a Anny Šaškovej rod. Jančiovej
 • narodil sa v Košariskách 28.8.1835 ako druhorodený zo 4 detí
 • organárstvu sa vyučil v Brezovej pod Bradlom
 • v Poľnom Berinčoku sa oženil (1865) so Zuzanou Majeríkovou
 • mali 6 detí a po smrti manželky sa usadil v Békešskej Čabe
 • pracoval v organárskej dielni svojho otca i samostatne
 • pezinský organ je jeho prvé samostatné dielo
 • ďalší samostatný organ postavil až o 15 rokov
 • Šaškovci okrem opráv postavili vyše 100 nových organov
 • zomrel po ťažkej chorobe 15.6.1894 v Békešskej Čabe

Organ v Pezinku svedčí nielen o Šaškovom technickom nadaní a remeselnom majstrovstve, ale aj o bohatej umeleckej invencii.

Otmar Gergelyi

Dispozícia nástroja

Hlavný stroj (C – f3)

Bourdon 16
Principal 8
Wald Flöte 8
Flaut Major 8
Gamba 8
Octava 4
Flaut Prima 4
Flaut Travers 4
Quinta Major 2 2/3
Octav 2
Cornet 3x
Mixtura 5x

Pozitív (C – f3)   

Dulciana 8
Copula Major 8
Solicional 8
Principal 4
Fugara 4
Moesta 4
Mixtura 3x

Pedal (C – h0)

Principal Bass 16
Sub Bass 16
Octav Bass 8
Violon 8
Quinta 6
Violin 4

Autor: Fara Pezinok, 05.05.2021

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov