Kňazstvo

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát). 

(KKC 1536)

V súčasnosti sa v bratislavskom arcidiecéznom kňazskom seminári za našu farnosť na prijatie sviatosti kňazstva nepripravuje nikto.

Momentálne je z našej farnosti seminaristom rehoľnej spoločnosti verbistov (Spoločnosť Božieho slova) Lukáš Hanúsek.

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov