Saleziáni spolupracovníci (ASC)

Saleziáni spolupracovníci

Oslovila nás charizma dona Bosca, preto sme sa rozhodli patriť do saleziánskej rodiny a žiť a šíriť saleziánskeho ducha ako laici vo svete – vo svojich rodinách, práci, farnosti – všade tam, kde nás Boh posiela. Zložením prísľubu sme sa stali saleziánmi spolupracovníkmi. Pravidelne sa stretávame 1x mesačne na duchovnej obnove a 1x na formačnom stretnutí. Naším delegátom z radov saleziánov je don Jozef Krušac. Naše stredisko ( patríme pod stredisko Bratislava -Miletičova)  tvoria manželské páry a jednotlivci, žijúci a pôsobiaci vo farnostiach v širokom okruhu Bratislavy a Pezinka. Na Slovensku je nás vyše tisíc, na Miletičke je nás takmer 60, v Pezinku a Limbachu 9.

Čo robíme? Snažíme sa šíriť Božie kráľovstvo podĺa svojich darov a možností- niektorí v skrytosti modlitbou a obetovaním utrpenia, iní verejne – stretká, služba snúbencom a manželom,  či v rôznych kultúrnych, spoločenských a ekonomických oblastiach. A to všetko  saleziánskym spôsobom, ktorý je charakteristický radosťou, láskavosťou, rodinným duchom a láskou k mladým.

Dielo spolupracovníkov sa rozšíri do všetkých krajín, prenikne celé kresťanstvo. Božia ruka ho podporuje! Budú to práve spolupracovníci, ktorí budú šíriť katolíckeho ducha. Možno je to iba moja utópia, no predsa sa jej pridŕžam!“ don Bosco (Toto boli pravdepodobne jeho posledné slová o poslaní ASC v Cirkvi a spoločnosti, ktoré vyriekol necelé dva roky pred svojou smrťou.)

Kontakt na stredisko: Stredisko saleziánov spolupracovníkov, MIletičova 7, Bratislava 82108

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov