Sväté omše

Upozornenie: Sv. omša vo farskom kostole o 11:00 cez letné prázdniny nebude.

Vysvetlívky

Zimný čas
Letný čas