Farský kostol: Nanebovzatia Panny Márie

Trojloďový gotický Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie (dnes Nanebovzatia Panny Márie) bol postavený v 14. storočí. Pôvodne nemal vežu a okolo neho sa rozprestieral cintorín. Z gotického zariadenia sa zachovala len polygonálna kupa krstiteľnice a epitaf grófa Juraja z roku 1426. V kostole sa tiež nachádza vzácna renesančná kazateľnica z roku 1523. Prvú zmienku o …


Sväté omše

Upozornenie: Sv. omša vo farskom kostole o 11:00 cez letné prázdniny nebude.

Pondelok-Sobota
 • 7:00
 • 17:00
 • 19:00
 • Sobota
 • Pondelok-Piatok
  Zimný čas
 • Pondelok-Piatok
  Letný čas
Nedeľa a Sviatok (Deň prac. pokoja)
 • 7:00
 • 11:00
 • 17:00
 • 19:00
 • Nedeľa
 • Nedeľa
 • Zimný čas
 • Letný čas
Sviatok (Pracovný deň)
 • 17:00
 • 19:00
 • Zimný čas
 • Letný čas

Vysvetlívky

Zimný čas
Letný čas

Dolný kostol: Premenenia Pána

Dolný kostol

Keď bol v roku 1655 magistrát mesta celkom v rukách evanjelikov, títo sa rozhodli postaviť si kostol. Postavili ho na mieste starej radnice, čiže na mestskom pozemku, pričom použili na stavbu mestské kamene, vápno, tehly a povozy, určené na stavbu hradieb. Keď zbierky nevyniesli potrebné financie, siahli na mestské peniaze a na dôchodky z majetkov katolíckeho kostola, ktoré stále užívali. …


Sväté omše

Upozornenie: Sv. omša vo farskom kostole o 11:00 cez letné prázdniny nebude.

Pondelok-Sobota
 • 7:00
 • Pondelok-Piatok
Nedeľa a Sviatok (Deň prac. pokoja)
 • 9:00
Sviatok (Pracovný deň)
 • 7:00
 • 9:00

Vysvetlívky

Zimný čas
Letný čas

Kapucínsky kostol: Najsvätejšej Trojice

Kapucínsky kostol

Kapucíni prišli do Pezinka ako rekatolizačná rehoľa v roku 1674. Do Pezinka ich uviedol 10. júna sám ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepcsényi. Do užívania dostali Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie, pričom novým farským kostolom sa stal Dolný kostol, odobraný evanjelikom. Kapucíni spočiatku bývali v dome Pavla Spacaja, neskôr im mesto prenajalo osobitný dom. Tieto priestory užívali až do …


Sväté omše

Upozornenie: Sv. omša vo farskom kostole o 11:00 cez letné prázdniny nebude.

Pondelok-Sobota
 • 6:00
 • 18:00
Nedeľa a Sviatok (Deň prac. pokoja)
 • 8:00
 • 10:00
 • 18:00
Sviatok (Pracovný deň)
 • 6:00
 • 18:00

Vysvetlívky

Zimný čas
Letný čas

Cajla: Kostol Povýšenia sv. kríža

Cajla: Kostol Povýšenia sv. kríža

Cajlania spočiatku chodili do Kostola sv. Jozefa v zaniknutej dedine Zumberg  V roku 1740 si postavili vlastný kostol a to bol dôvod na neskoršie zbúranie zumbergského kostola v roku 1824. Interiér tohto zumbergského kostola bol odovzdaný aj do nového kostola na Cajle. Spočiatku nový cajlanský Kostol Povýšenia sv. Kríža tvorila iba jedna malá loď so sanktuáriom. V 19. storočí pristavali vežu. …


Sväté omše

Upozornenie: Sv. omša vo farskom kostole o 11:00 cez letné prázdniny nebude.

Pondelok-Sobota
 • 18:00
 • Streda
Nedeľa a Sviatok (Deň prac. pokoja)
 • 11:00
Sviatok (Pracovný deň)
 • 18:00

Vysvetlívky

Zimný čas
Letný čas

Kaplnka svätého Lukáša

Kaplnka svätého Lukáša

Po roku 1989 sa v psychiatrickej nemocnici sväté omše celebrovali na chodbe ústavu. Nová Kaplnka sv. Lukáša bola postavená až v roku 1994 ako samostatne stojaca budova, prestavaná z bývalej kotolne. Posvätil ju 30. septembra Mons. Dominik Tóth, trnavský pomocný biskup a generálny vikár. Autorom reliéfu sv. Lukáša na štíte budovy je Emil Venkov. Vnútro kaplnky tvorí drevený obetný stôl, …


Sväté omše

Upozornenie: Sv. omša vo farskom kostole o 11:00 cez letné prázdniny nebude.

Pondelok-Sobota
 • 15:30
 • Sobota
Nedeľa a Sviatok (Deň prac. pokoja)
   Sviatok (Pracovný deň)

     Vysvetlívky

     Zimný čas
     Letný čas

     Kostol svätého Martina, Vinosady

     Kostol svätého Martina

     Obec Vinosady od roku 1964 tvoria dve bývalé obce Kučišdorf a Trlinok (Veľké a Malé Tŕnie). V Kučišdorfe sa pôvodne nachádzala farnosť, minimálne od 14. storočia, ktorá patrila Bratislavskej kapitule. Dôkazom o samostatnej farnosti je misál, objednaný bratislavským kanonikom Jánom, ktorý v roku 1377 vyhotovil Henrich, syn Štefana z Vestfálska, farár vo Veľkom Tŕní. V čase …


     Sväté omše

     Upozornenie: Sv. omša vo farskom kostole o 11:00 cez letné prázdniny nebude.

     Pondelok-Sobota
     • 18:00
     • Piatok
     Nedeľa a Sviatok (Deň prac. pokoja)
     • 9:30
     Sviatok (Pracovný deň)
     • 18:00

     Vysvetlívky

     Zimný čas
     Letný čas