Aktuality

Sprísnenie opatrení – Kostoly sa zatvárajú

Sprísnenie opatrení – Kostoly sa zatvárajú

Sväté omše budú vysielané online. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo ...

Možnosti duchovného života v súčasnej situácii

Možnosti duchovného života v súčasnej situácii

Drahí bratia a sestry, v tomto čase, keď sa nemôžu konať verejné bohoslužby, ponúkame Vám možnosť prísť do kostola pokloniť sa Eucharistickému Ježišovi. Kostoly na modlitbu budú otvorené od pondelka do soboty nasledovne: 10.00 – 11.30    Farský kostol 11.30 – 13.00    Kapucínsky ...

Dolny-kostol

Obnova dolného kostola

Ministerstvo kultúry SR podporilo sumou 40 000 EUR projekt na obnovu strechy Chrámu Premenenia Pána (dolný kostol) pod názvom „Sanácia havarijného stavu strechy dolného kostola v Pezinku“, v rámci ktorého bude v roku 2020 nakúpený potrebný stavebný materiál na jej opravu (rezivo, ...

Veľkonočná oktáva

Veľkonočná oktáva

Vo veľkonočnej oktáve budeme s vami nielen vo veľkonočný pondelok, ale aj v ostatné dni. Veď celé obdobie 8 dní prežívame ako jeden veľký veľkonočný sviatok. Nech táto radosť z Kristovho vzkriesenia a z nej plynúca nádej vstúpia do každého ...

VEĽKÁ NOC vo farnosti

VEĽKÁ NOC vo farnosti

Nakoľko z dôvodu protipandemických opatrení nie je dovolené sláviť verejné bohoslužby, budeme ich z rozhodnutia Svätého Otca Františka  sláviť vo farskom kostole. Počas Posvätného trojdnia a Veľkonočných sviatkov vás pozývame vytvoriť duchovné spoločenstvo s nami – vašimi duchovnými otcami, ktorí budeme pre ...

„Pošli tašku“ – projekt pomoci seniorom

„Pošli tašku“ – projekt pomoci seniorom

Od marca 2020 je Centrum pre rodinu – Pezinok súčasťou siete farských charít v rámci Bratislavskej arcidiecézy. Cieľom farskej charity je byť na blízku tým, čo to potrebujú. V súčasnom boji s koronavírusom by sme boli radi nablízku obzvlášť našim ...