Dokončime spoločne obnovu farského kostola

FarskyKostolObnova_Plagat

Milí priatelia,

Poznáme sa od roku 2009, kedy som sem k vám do Pezinka prišiel a stal som sa vašim farárom. Nečakal ma tu však otvorený kostol, lebo bol v rekonštrukcii. Stal som sa farárom bez farského kostola.

Aj vďaka podpore mnohých z vás som prijal túto výzvu – zanechať po sebe stopu na obnove Božieho chrámu. Začal som študovať zámery obnovy zatvoreného farského kostola, ktoré pripravil môj predchodca. Zistil som, aký je rozsah prác, aké zákony treba dodržať, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Arcibiskupský úrad nám v roku 2015 poskytol pôžičku na dokončenie prác, aby sme tento kostol vôbec mohli otvoriť a začať sa v ňom stretávať. No časom sme aj tak zistili, že v rekonštrukcii musíme pokračovať. Viaceré práce na seba nadväzujú a nepočkajú. Navyše, pôžičku treba do konca roku 2020 vrátiť. Mnohí z vás majú za sebou silnú skúsenosť, keď sa niečo pokúšali zmeniť, obnoviť. Viete, koľko úsilia to stálo, koľko práce samých na sebe, koľko vysvetľovania, možno aj nedôvery, rýchlych úsudkov, neporozumenia. No napokon tá skúsenosť vždy k niečomu viedla – k zmene nás samých.

Pri zásadných zmenách, ktoré veľa stoja, nemôžeme zostať len pri slovách. Viera bez
skutkov je mŕtva. Veľakrát sa v tichosti udiali podstatné rozhodnutia aj pri obnove tohto
kostola. V našom spoločenstve sa totiž skrýva veľká sila, ktorá sa prejavuje tichým mlčaním
a viditeľným konaním. Všetci chceme stáť v chráme, ktorý je stovky rokov svedkom tejto
sily a viery. Je dôkazom, že naše spoločenstvo sa obnovuje, pretrváva, rastie. Nie je to len
stavba, je to ozajstný príbytok, domov, svedok mnohých manželských či krstných sľubov,
nemý svedok pokorných sklonení hlavy. Náš chrám je naša súčasť.

Viem, že si to uvedomujete aj Vy. Ako inak si totiž vysvetliť to množstvo otázok smerujúcich
k jednému: kedy už bude náš kostol dokončený? Som rád, že máme túto túžbu spoločnú
a verím, že ju aj spoločne zrealizujeme a potiahneme do konca. Aj preto sa Vám do rúk
dostáva tento materiál, v ktorom informujeme, čo sme doteraz zrealizovali, koľko to trvalo,
koľko financií sme investovali a koľko ešte potrebujeme získať. Farský kostol sme nedávno
posvätili a otvorili, no stále nie sme na konci. Čakajú nás ešte posledné práce. Som
presvedčený, že aj naďalej môžem rátať s Vašou pomocou v rôznej podobe – finančnou,
duchovnou, brigádnickou, či materiálnou. Ďakujem Vám.

V našom obnovenom farskom kostole sme už oslávili prvé Vianoce a prvú Veľkú noc.
A kráčame ďalej s nádejou, že vďaka sile spoločenstva naše spoločné dielo dokončíme.

Váš farár Ján Ragula


Aby sme obnovu dokončili, potrebujeme

 

Vrátiť pôžičku 100 000,00 €
Ľavice a spovednice 58 828,00 €
Organ 43 474,08 €
Stavebné a remeselnícke práce 12 734,55 €
Zvony a vežové hodiny 21 528,63 €
Elektrika a osvetlenie 14 681,05
Reštaurovanie 11 206,93 €
Ostatné (brána, sokel, areál,…) 35 515,38 €
SPOLU 297 968,62 €

 

Bez Vašej pomoci to nedokážeme

Ak je vo Vašich silách prispieť k obnove nášho kostola, prosíme, neváhajte a zapojte sa do prvej etapy aktuálnej zbierky. Naším cieľom je vyzbierať 70 000 € na exteriérové úpravy a zvony. Možno sa Vám zdá chýbajúca suma vysoká, ale predstavme si, že napr. 1400 domácností sa vyzbiera po 50 €. Niekto možno viac, niekto menej. Každý podľa svojich možností. Vážime si každý dar, ktorým nám pomôžete.

Naša zbierka bude mať štyri etapy:
1. Záhrada, chodníky, zvony: 70 000 €
2. Lavice a spovednice: 60 000 €
3. Organ a reštaurovanie: 50 000 €
4. Vrátenie pôžičky: 100 000 €

O všetkých fázach zbierky Vás budeme informovať tu na stránke a v kostolných oznamoch.
Ďakujeme!

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok
Farská 5, 902 01 Pezinok
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0966 2930

Viac informácii nájdete v brožúrke:

Môžete stiahnuť aj v PDF verzii.

Autor: Fara Pezinok, 16.06.2019

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov