Aktuality

Modlitba Taizé u evanjelikov

Modlitba so spevmi z Taizé u kapucínov

Priatelia, sme radi, že po náročnom období, spôsobenom nepríjemným vírusom, sa môžeme ešte naposledy pred letnou prestávkou stretnúť pri našej obľúbenej modlitbe Taize, tak ako sme všetci zvyknutí, a to spolu v kostole. Pozývame vás preto už tento piatok, 26.6. o 19:00 ...

Svätá omša v nedeľu 21.6. – posledný priamy prenos

Svätá omša v nedeľu 21.6. – posledný priamy prenos

Od 17.6.2020 zrušili slovenskí biskupi dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Znamená to, že platí opäť 1. cirkevný príkaz: „V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.„ Video účasť nám nemôže nahradiť ...

SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB – čiastočné uvoľnenie – P O K Y N Y

SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB – čiastočné uvoľnenie – P O K Y N Y

Milí naši bratia a sestry, aj keď situácia ešte nie je ideálna, vítame čiastočné uvoľnenie opatrení a sme radi, že vám môžeme ponúknuť aspoň nejakú možnosť osobnej účasti na svätej omši. Stále je potrebné zachovávať prísne hygienické a protipandemické opatrenia, preto vás prosíme ...

Veľkonočná oktáva

Veľkonočná oktáva

Vo veľkonočnej oktáve budeme s vami nielen vo veľkonočný pondelok, ale aj v ostatné dni. Veď celé obdobie 8 dní prežívame ako jeden veľký veľkonočný sviatok. Nech táto radosť z Kristovho vzkriesenia a z nej plynúca nádej vstúpia do každého ...

VEĽKÁ NOC vo farnosti

VEĽKÁ NOC vo farnosti

Nakoľko z dôvodu protipandemických opatrení nie je dovolené sláviť verejné bohoslužby, budeme ich z rozhodnutia Svätého Otca Františka  sláviť vo farskom kostole. Počas Posvätného trojdnia a Veľkonočných sviatkov vás pozývame vytvoriť duchovné spoločenstvo s nami – vašimi duchovnými otcami, ktorí budeme pre ...

„Pošli tašku“ – projekt pomoci seniorom

„Pošli tašku“ – projekt pomoci seniorom

Od marca 2020 je Centrum pre rodinu – Pezinok súčasťou siete farských charít v rámci Bratislavskej arcidiecézy. Cieľom farskej charity je byť na blízku tým, čo to potrebujú. V súčasnom boji s koronavírusom by sme boli radi nablízku obzvlášť našim ...

Kvetná nedeľa vo farnosti

Kvetná nedeľa vo farnosti

Kvetnou nedeľou začíname každoročne sláviť najväčšie sviatky v roku, sviatky nášho vykúpenia – VEĽKÚ NOC. Aj keď v tomto roku, z dôvodu opatrení proti šíreniu nákazy Koronavírusom, musíme sláviť za zatvorenými dverami, pozývame vás vytvoriť duchovné spoločenstvo farnosti prostredníctvom online ...

SV. SPOVEĎ

SV. SPOVEĎ

Milí naši pezinskí bratia a sestry!   V spolupráci s bratmi kapucínmi ponúkame tým, ktorí to naozaj vážne potrebujú, možnosť osobnej svätej spovede s tým, že pre zachovanie hygienických a protipandemických opatrení prosíme o rešpektovanie nasledovných podmienok:   – ponúkame vám tabuľku, ktorá má zabezpečiť odstup ...

Všetky aktuality