TOGETHER 2023 – Ekumenické modlitbové bdenie v Ríme

Priatelia,

skúsme sa spätne preniesť pár mesiacov dozadu, kedy Pápež František v nedeľu 15. januára v závere modlitby „Anjel Pána“ ohlásil, že práci na nastávajúcej Cirkevnej Synode bude predchádzať Ekumenické modlitbové bdenie (TOGETHER 2023), a to v sobotu 30. septembra na námestí Sv. Petra v Ríme.

„Cesta jednoty kresťanov a cesta synodálnej konverzie Cirkvi sú prepojené. Pri tejto príležitosti by som rád oznámil, že v sobotu 30. septembra sa na Námestí svätého Petra uskutoční ekumenické modlitbové bdenie, pri ktorom zveríme Bohu prácu na 16. generálnom zhromaždení biskupskej synody.Mladým, ktorí prídu na toto modlitbové bdenie ponúkneme špeciálny program na celý záver týždňa, ktorý pripraví komunita z Taizé. Už teraz pozývam bratov a sestry všetkých kresťanských vyznaní, aby sa neváhali zúčastniť na tomto „zhromaždení Božieho ľudu“.

Tí, ktorí už teraz viete/plánujete, že by ste sa chceli na podujatí TOGETHER 2023 zúčastniť, resp. prispieť svojou pomocou ako dobrovoľník, tak sa môžete zaregistrovať na oficiálnej stránke podujatia.

Z našej strany sa na vás s najbližšou Modlitbou so spevmi z Taizé tešíme už v júni – 23. 6. o 19:00 hod v Kláštore kapucínov.

Pokoj a dobro!

Autor: Pavol Štefanička, 24.05.2023

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov