Pôstne cvičenie

Od začiatku pôstneho obdobia sme vám ponúkli možnosť zapojiť sa do spoločnej farskej aktivity, v ktorej ako odozvu na čítania jednotlivých dní konáme drobné dobré skutky. V čase, keď nie je príležitosť stretať sa v chráme, ponúkame vám inšpiráciu tu, na našej stránke:

 

Pôstna aktivita – 3. pôstny týždeň

Pondelok

„Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.

A  Buď prorokom aj medzi svojimi doma a venujte sa svojim vzťahom.

Utorok

„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi ak sa proti mne prehreší?“

A  Tento neistý čas môže priniesť aj napäté chvíľky, neobchádzajme ich.

Streda

„Lebo len tak budete múdri a rozumní v očiach národov. Budú počuť o všetkých týchto prikázaniach .“

A  Žiaden z týchto dní nemá byť fádny ani premrhaný. Zatiahnime do príbehov Biblie.

Štvrtok

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku.“

Nebojme sa prijať aj túto situáciu, ktorá sa stala súčasťou nášho života. S jej prijatím sa totiž otvoria ďalšie mnohé možnosti.

Piatok

Vrátia sa a v mojej tôni sa usadia, pestovať budú pšenicu a rozkvitnú ako vinica, ktorá ma chýr ako víno z Libanonu.

Precíťme spoločne božiu prítomnosť v našich rodinách. Už teraz je čas skúsiť sa správať ako vykúpení a oslobodení. Sloboda ja vecou vnútra.

Sobota

„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu.“

A  Rátajme s tým, že o tú istú vec, o ktorú máme záujem my, budú mať záujem aj iní.

  1. Pôstna nedeľa

„Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba zovňajšok, ale Pán vidí do srdca.“

A  Buďme ostražití, keď príde príležitosť učiť sa Pánovmu pohľadu.

 

 

 

Pôstna aktivita – 4. pôstny týždeň

Pondelok

„Hľa ja tvorím nové nebo a novú zem.

A  Skúsme v sebe objaviť nový postoj viery voči blízkym a ich potrebám. Toto nové nebo a zem majú začať rásť v Tvojom srdci.

Utorok

„Anjel ma obrátil k bráne chrámu a hľa spod prahu vyvierala voda. A všade kam sa dostane, bude žiť všetko.“

A  Naše kostoly sú symbolmi našich sŕdc. Vstúp do chrámu svojho srdca a skús vo svojej dobrej vôli objaviť v ňom Boha.

Streda

„Duch najvyššieho ťa zatieni. Preto aj dieťa sa bude volať svätým.“

A  Každý náš skutok má byť svätý, lebo ho robíme s Božou mocou. Preto nemáme robiť zlo a takto zneužívať moc, ktorú sme dostali. Každý dobrý skutok má moc rodiť Krista do tohto sveta aj dnes.

Štvrtok

„Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé.“

Nie je zlé hovoriť o úspechu a pochváliť sa. Ale oveľa krajšie je ak o Tebe vyslovia pochvalu iní. Skús počkať, či si niekto všimne tvoju námahu.

Piatok

Skúšajme ho potupou a súžením, aby sme poznali jeho miernosť a vyskúšali jeho trpezlivosť.

Ak sa nám niečo podobné deje spomeňme si na tento verš a odhaľme úmysel druhého tak, aby sme ho nezranili, alebo nevyprovokovali.

Sobota

„Nikdy tak človek nehovoril.“

A  Ak sa nám niečo deje, skúsme sa nad tým najskôr zamyslieť, až potom hovorme.

  1. Pôstna nedeľa

„Ježiš sa opýtal: Kde ste ho uložili?“

A  Ako rozmýšľame o našich zomrelých? Kde sme ich uložili? Na aké miesto sme ich vo svojom srdci uložili, či uzavreli? Poprosme ich dnes za ich príhovor za nás pri Bohu.

 

 

 

Autor: Fara Pezinok, 20.03.2020

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov