Možnosti duchovného života v súčasnej situácii

Drahí bratia a sestry, v tomto čase, keď sa nemôžu konať verejné bohoslužby, ponúkame Vám možnosť prísť do kostola pokloniť sa Eucharistickému Ježišovi. Kostoly na modlitbu budú otvorené od pondelka do soboty nasledovne:

10.00 – 11.30    Farský kostol

11.30 – 13.00    Kapucínsky kostol

17.30 – 19.00    Farský kostol

18.30 – 20.00    Kapucínsky kostol (okrem pondelka)

V nedeľu budú kostoly otvorené v týchto hodinách:

9.00   – 10.30    Kapucínsky kostol

15.30 – 17.00    Kapucínsky kostol

17.00 – 18.30    Farský kostol

Počas týchto hodín bude vždy v kostole prítomný kňaz, ktorý bude na požiadanie k dispozícii na sv. spoveď a na udelenie sv. prijímania. Platí pravidlo, že počet prítomných v chráme na individuálnu modlitbu nesmie prekročiť jednu osobu na 15 m2 chrámu. Rúško, ktoré prekrýva nos aj ústa, je povinné, rovnako ako dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.

Úmysly svätých omší cez týždeň budeme naďalej slúžiť tak, ako ste si ich (v pezinských kostoloch) zapísali. Úmysly nedeľných sv. omší budeme slúžiť v dňoch, na ktoré nebol zapísaný žiaden úmysel. Všetko si môžete sledovať v oznamoch, ktoré budú naďalej zverejňované na našej internetovej stránke.

Úmysly z Farského kostola bude slúžiť p. farár a úmysly z Dolného kostola bude slúžiť p. kaplán. Sväté omše sa budú slúžiť o 17.00, môžete sa v modlitbe spojiť s kňazom, ktorý sv. omšu slúži. Milodar za odslúženú sv. omšu môžete odovzdať dodatočne.

Ak sa rodina, ktorá dala slúžiť úmysel sv. omše (max. 4 členovia rodiny), chce sv. omše zúčastniť, prosíme, aby do 15.00 kontaktovala kňaza, ktorý bude sv. omšu slúžiť (farára alebo kaplána).

S kňazmi sa potom dohodnú, kedy a ktorým vchodom môžu na sv. omšu prísť.

Vo Vinosadoch a na Cajle sa v tomto období sv. omše slúžiť nebudú.

Vo Vinosadoch budeme počas nedelí o 10.30 rozdávať sv. prijímanie.Nedeľná sv. omša za farníkov bude streamovaná z Farského kostola o 11.00.

Autor: Fara Pezinok, 10.11.2020

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov