Farská púť do Svätej Zeme

 

V spolupráci s CK Awertour Vás pozývame na Farskú púť do SVÄTEJ ZEME

 

Program je rozšírený o návštevy vinárstiev s degustáciou vín

 

Termín:   23.4. – 30.4.2020

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.

 

Cena: 670,- EURO

V cene je zarátané:

– letenka, letiskové a palivové príplatky

– 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

– odborný sprievodca – kňaz

–  autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané:

  • obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/
  • komplexné cestovné poistenie je 2,- za osobu a deň

Ceny sú kalkulované pri  kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5%  si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

 

RÁMCOVÝ PROGRAM FARSKEJ PÚTE:

1.deň: odchod autobusom z Pezinka na letisko do Viedne. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom  do Betlehema. Ubytovanie večera /podľa času príletu, v prípade neskorého príletu, obed v Betleheme/ a nocľah.

2.deň: po raňajkách prehliadka  Betlehema – Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša  Krista, jaskyňa Mlieka. Návšteva vinárstva s degustáciou vín. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera  a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň:  po raňajkách  odchod ku Genezaretskému  jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Popoludní návšteva vinárstva na Golanských výšinách, oboznámenie sa s technológiou výroby a  degustácia vín /cena podľa počtu degustovaných vzoriek/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a  bazilika Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva  Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša – obnovenie krstných sľubov. Odchod k  Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu /orientačná cena 35,-Usd, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. Cestou krátka prehliadka Emauz / podľa času odletu/. Následný odlet do Viedne s predpokladaným príletom do Viedne 18.45 hod. Transfer autobusom z letiska do Pezinka.

 

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

 

Autor: Fara Pezinok, 17.11.2019

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov