100 rokov MÁRIINEJ LÉGIE 1921 – 2021

Mariina-legia-100

Máriina légia je modlitbové a apoštolské spoločenstvo katolíckych laikov. 

Máriina légia vznikla 7.septembra 1921 v Dubline v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. Zakladateľ, Boží sluha Frank Duff, vychádzal z diela svätého Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu:  „O pravej úcte k Panne Márii“.

„Apoštolát je osobitným znakom Cirkvi a je neodlučiteľný od katolicizmu. Neodlučiteľný nielen v živote Cirkvi ako celku, ale aj v živote každého jej člena. Nemožno byť ozajstným katolíkom a nebyť zároveň apoštolom“

Frank Duff

Zakladateľ Máriinej Légie

Frank DUFF

1889-1980


Jeho dielo je praktickým aplikovaním učenia
sv. Ľudovíta-Mária Grignion z  Montfortu
o „úplnom odovzdaní sa Ježišovi cez Máriu“.

F. Duff  bol obdarený  výnimočnou milosťou na konanie dobra pre iných. Máriinu légiu chápal ako vynikajúci prostriedok k mobilizácii laikov k živej mariánskej úcte, ktorá sa musí prejaviť v apoštoláte a v angažovanosti pre evanjelium. Naplnený túžbou získať svet pre Krista zasvätil Máriinej légii celý svoj život.

V tomto radostnom čase osláv a vďakyvzdania za 100. výročie založenia Máriinej légie  si spomíname zároveň na  začiatky Máriinej Légie v našej farnosti.

           Prvé  stretnutie členov prezídia Máriinej légie bolo 3. augusta  1992 za účasti sestier zo senátu Viedeň.  Potom prichádzali do Pezinka na stretnutia  aj sestry z Prezídia Brestovany, ktoré bolo založené ako prvé prezídium na Slovensku.

           Správcom farnosti bol vdp. dekan Karol Chvála, ktorý bol myšlienke založiť prezídium Máriinej légie v jeho farnosti veľmi naklonený a s láskou toto spoločenstvo prijal a zároveň bol veľmi nápomocný pri jeho zakladaní.

Na prvé stretnutia chodilo 30 – 40 ctiteľov Panny Márie, ktorí sa pri oltáriku spoločne modlili posvätný ruženec, modlitby z Tessery  a čítali si z príručky, ktorá bola jednoduchým prekladom príručky rakúskych legionárov. Na stretnutia chodil i vdp. Augustín Stohl a pán kaplán Ján Mária Košč.

            Zakladajúcimi členmi boli sestry Anna Štrbová, Terézia Moravčíková, Anna  Boďová, Rozália Uherková, Jozefína Šipošová, Júlia Vicenová, Štefánia Marcinková, Sidónia Chválová, Ružena Tančárová, Katarína Klamová, Viktória Krajčovičová, Eva Slimáková, Žofia Uherková, Irena Rubinová, Oľga Šimková, Ľudmila Mruškovičová a veľa ďalších, ktoré chodili na stretnutia nepravidelne.  Na stretnutia chodili ctitelia Panny Márie, ktorí sa spoločne modlili modlitbu z Tessery a posvätný ruženec.  Tak nás sestry z rakúskeho  postupne pripravovali  na založenie prezídia Máriinej légie.

Máriina légia v Pezinku bola založená 15.10.1992 za účasti a s požehnaním  vdp. Karola Chválu.

       Po odchode vdp. Chválu z  našej farnosti,  spoločenstvo Máriinej légie prijal i vdp. Zdenko Sitka, neskôr jeho nástupca vdp. Ján Ragula, ktorí  nás a našu prácu požehnávali. Postupne sme apoštoláty vykonávali v zariadeniach pre starších a seniorov v Pezinku, v Limbachu a v Modre a návštevami starých aj chorých ľudí vo farnosti. V priebehu rokov sme pomohli založiť prezídiá Máriinej légie vo Svätom Jure, v Šenkviciach a v Modre. Od roku 2020 nás vo farnosti prijal aj pán farár Andrej Šotník, s ktorého súhlasom a požehnaním vykonávame apoštoláty a v prípade potreby pomáhame pri duchovných aktivitách vo farnosti. Všetky aktivity, ktoré členovia Máriinej légie vykonávajú musia byť s vedomím a súhlasom správcu farnosti.

Naše prezídium Matky Božej milosti v Pezinku má v súčasnosti 10 aktívnych členov a 155 pomocných, modliacich sa členov. 12. januára 2020 vznikla Kúria Máriinej légie „Kráľovná nanebovzatá“ v Pezinku,  ktorá je historicky prvou kúriou Bratislavskej arcidiecézy, ktorej duchovným vodcom je  vdp. Stanislav Stohl. Pod Kúriu Pezinok patrí 7 prezídií Máriinej légie, s ktorými úzko spolupracujeme.

Viac informácii o pôsobení Máriinej légie v našej farnosti spolu s fotografiami nájdete na podstránke spoločenstva.

Autor: Fara Pezinok, 05.09.2021

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov