SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB – čiastočné uvoľnenie – P O K Y N Y

Milí naši bratia a sestry, aj keď situácia ešte nie je ideálna, vítame čiastočné uvoľnenie opatrení a sme radi, že vám môžeme ponúknuť aspoň nejakú možnosť osobnej účasti na svätej omši. Stále je potrebné zachovávať prísne hygienické a protipandemické opatrenia, preto vás prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie nasledujúcich pokynov: Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú … Čítať ďalej SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB – čiastočné uvoľnenie – P O K Y N Y