SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB – čiastočné uvoľnenie – P O K Y N Y

Milí naši bratia a sestry,

aj keď situácia ešte nie je ideálna, vítame čiastočné uvoľnenie opatrení a sme radi, že vám môžeme ponúknuť aspoň nejakú možnosť osobnej účasti na svätej omši.

Stále je potrebné zachovávať prísne hygienické a protipandemické opatrenia, preto vás prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie nasledujúcich pokynov:

 • Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
 • Až do úplného uvoľnenia opatrení budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom médií. V našej farnosti vysielme online priamy prenos nedeľnej svätej omše z farského kostola o 10:30 h.
 • Pre ľudí nad 65 rokov je osobitne vyčlenená nedeľná sv. omša o 8:00 h. u kapucínov. I keď môžu prísť aj na inú sv. omšu, prosíme seniorov, aby prednostne využiť toto slávenie a ostatných, aby túto skutočnosť rešpektovali. Nejde o diskrimináciu, ale o ochranu zdravia.
 • V pondelok večer o 18:00 h. v Kapucínskom kostole je sv. omša vyhradená pre mládež. Môžu prísť aj iní, ale prosíme, aby ste prednostné právo mládeže na túto sv. omšu rešpektovali.
 • Prosíme rodičov s malými deťmi, ktoré nevydržia na jednom mieste, aby zvážili v tomto období prítomnosť na sv. omši s deťmi. Takisto nejde o diskrimináciu, vždy ich radi vidíme, ale v tejto situácii ide o ochranu zdravia. Po úplnom uvoľnení ich veľmi radi privítame.
 • Pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať si ruky (ak nemáme rukavice), vstupovať len s ochranným rúškom (cez ústa aj cez nos) a sadať si len na vyznačené miesta.
 • Na sväté prijímanie pristupujeme podľa pokynov kňaza. Prijímame zásadne na ruku. Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by sme dýchali na kňazove ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by sme tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nami. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. (Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.)
 • V tomto období budú aj večerné sväté omše a svätá omša v sobotu ráno zatiaľ v Dolnom kostole. Chceme dať príležitosť, aby sa mohli svätých omší v týždni zúčastniť čím viacerí.
 • Na všetky nedeľné sv. omše (aj na filiálkach) je potrebné z kapacitných dôvodov sa zapísať do tabuľky, ktorá bude zverejnená na farskej stránke (www.pezinok.fara.sk). Len na základe tohto zápisu bude dovolené sa sv. omše zúčastniť. Aj tí, ktorí nemajú Internet alebo s ním nevedia zaobchádzať, nech poprosia niekoho (dá sa to urobiť z ktoréhokoľvek miesta na svete), aby ich na sv. omšu zapísal, prípadne sa môžu prihlásiť telefonicky na tel. číslach:

p. farár: 033/ 641 22 70

p. kaplán: 033/ 641 29 56

bratia Kapucíni: 0910 852 231.

 • Miništranti sa zapisovať nemusia.
 • Na sv. omše v týždni sa zatiaľ nezapisujeme, ale prosíme takisto o ohľaduplnosť. Ak budú vyhradené miesta obsadené, bude potrebné priestor opustiť. Preto je rozumné sadať si odpredu, aby nikto nemusel pri príchode blúdiť po kostole a hľadať, či je ešte niekde voľné miesto.
 • Kostol otvoríme a dovnútra budeme púšťať vždy 15 minút pred sv. omšou.
 • Zároveň prosíme o ohľaduplnosť. Vydržali sme toľko, ešte chvíľu vydržíme. Ak už nie je miesto, stále platí dišpenz a možnosť vytvoriť duchovné spoločenstvo cez internet.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny a zaumieňme si už vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Vaši duchovní otcovia

Autor: Fara Pezinok, 05.05.2020

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov